Mùa Xuân

Mùa xuân đẹp đã về đây.
Chim ca buớm lượn từng bầy đẹp xinh
Vườn hoa nắng tỏa lung linh
Người say với cảnh hữu tình mùa xuân.

- ninjahoahong

Comments

Popular posts from this blog

My books review: "The retrospective handbook"

My books review: Money for the rest of us

Use SwiftUI preview with UIKit